Akademia PPP

System szkoleń ppp dla samorządów. „Samorządowa Akademia ppp” (dalej również „Akademia”) to, w przeciwieństwie do pojedynczych szkoleń ppp, cały system szkoleń realizowanych dla poszczególnych samorządów. Udział w Akademii, którą Instytut PPP prowadzi od 2006 roku, to szereg korzyści dla reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego.

Do tej pory oferowaliśmy każdego roku dwa cykle Akademii – jej wiosenną oraz jesienną edycję – których uczestnicy, poza 10. ramowymi panelami specjalistycznymi, mogli wziąć udział także w panelach uzupełniających oraz branżowych.

Nowa oferta systemu szkoleń w ramach „Samorządowej Akademii ppp” dopasowana jest indywidualnie do potrzeb konkretnego samorządu, a jej program, zakres, tryb oraz formuła realizacji powstaje wg wytycznych Zamawiającego. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że każdy z samorządów znajduje się na innym etapie wdrażania modelu ppp/koncesji, posiada inną strukturę organizacyjną, realizuje innego rodzaju przedsięwzięcia, mierzy się z różnego rodzaju przeciwnościami, stąd skuteczny i wartościowy system szkoleń musi zostać „skrojony na miarę”.


Zalety „Samorządowej Akademii ppp”

  • indywidualnie dopasowany program - program Akademii dopasowywany jest każdorazowo do potrzeb, oczekiwań i możliwości konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, gwarantując tym samym maksymalny efekt szkoleniowy,
  • dogodne planowanie uczestnictwa – Akademia to rozłożone w czasie szkolenia, zaplanowane z góry na cały cykl szkoleniowy tak, aby w sposób kompletny i komfortowy zrealizować program zgodny z potrzebami konkretnego samorządu,
  • miejsce spotkań – wg potrzeb i możliwości samorządu: w siedzibie Zamawiającego, w lokalizacji zewnętrznej, w lokalizacjach „wyjazdowych” IPPP lub w sali szkoleniowej IPPP w Warszawie (ul. Noakowskiego 240
  • Kompleksowość  - skorzystanie z cyklu szkoleń proponowanych w ramach Akademii pozwoli na nabycie kompleksowych kompetencji przez każdego z członków zespołu ds. ppp powołanego w strukturach podmiotu publicznego jak i w ramach przedsiębiorstw zainteresowanych aktywnością na rynku ppp.