Bielsko-Biała ogłasza konsultacje rynkowe dotyczące stoku Dębowca

Konsultacje związane są z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca w Bielsku-Białej.

Celem konsultacji jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogą być wykorzystane w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia / opisu potrzeb i wymagań, projektu umowy o PPP.

Zamawiający rozważa 2 warianty wynagrodzenia partnera prywatnego - pierwszy przewiduje, że jedynym składnikiem wynagrodzenia partnera prywatnego będą przychody z prowadzonej przez partnera prywatnego działalności sportowo-rekreacyjnej w ramach powierzonej infrastruktury, drugi natomiast dopuszcza okresową płatność do określonej wysokości na rzecz partnera prywatnego jako uzupełniający składnik wynagrodzenia.

Ogłoszenie o konsultacjach oraz cała dokumentacja są dostępne na stronie https://bip.um.bielsko.pl/a,78939,ogloszenie-o-wstepnych-konsultacjach-rynkowych-dotyczacych-utrzymania-i-zarzadzania-infrastruktura-s.html

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konsultacjach upływa 8 lipca 2021 r. , natomiast zakończenie konsultacji przewidywane jest na 30 lipca 2021 r.