O Nas

Jako niezależna fundacja skupiona na rozwoju ppp w Polsce i Europie centralnej wspieramy administrację samorządową i centralną nie tylko w tworzeniu planów rozwoju infrastrukturalnego lecz przede wszystkim w ich urzeczywistnianiu.

Sektorowi prywatnemu pomagamy zaś rozwijać działalność na rynku inwestycji publicznych – zwłaszcza w modelu typu ppp (ppp/koncesje). Krzewiąc ideę ppp sami stanowimy jej dobry przykład. Od 2003 roku budujemy porozumienie pomiędzy sektorami na rzecz rozwoju ppp i jako organizacja pozarządowa rozwijamy dla podmiotów publicznych oraz prywatnych rynek ppp.

Instytut PPP to pierwsza w Polsce organizacja specjalizująca się w zagadnieniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Naszą misją jest pomaganie zarówno podmiotom publicznym jak i partnerom prywatnym w udanej realizacji projektów typu ppp. Cel ten realizujemy m.in. poprzez edukowanie w zakresie ppp, specjalistyczne doradztwo oraz szereg aktywności obliczonych na upowszechnianie i doskonalenie modelu ppp, które podejmujemy zarówno w kraju jak i zagranicą (Speed Uppp). Wierzymy, że właściwe przygotowanie inwestycji ppp od strony formalnej, technicznej, prawnej oraz ekonomicznej jest, w połączeniu ze wzajemnym zrozumieniem potrzeb sektorów publicznego i prywatnego, właściwą drogą rozwoju oraz modernizacji społeczeństw i gospodarek.

W latach 2010-2015 byliśmy partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w pierwszym projekcie systemowego wsparcia rozwoju ppp w Polsce skierowanym do samorządu jak i przedsiębiorców. Aktywnie uczestniczymy w kolejnym projekcie systemowego rozwoju rynku ppp w ramach projektu „Rozwój ppp w Polsce”) jako wykonawca szeregu kluczowych zadań (baza danych, doradztwo dla podmiotów publicznych, Biuletyn PPP). Instytut PPP jest członkiem zespołu ds. ppp przy centralnej jednostce ppp jaką jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego i partnerem ministerstwa działaniach na rzecz rozwoju ppp. Współpracujemy również z administracją centralną w zakresie szerzenia wiedzy o efektywnych zamówieniach (Urzędu Zamówień Publicznych) i dobrych praktyk ppp w poszczególnych branżach (MSiT). Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferujemy w latach 2016-2019 szkolenia z zakresu ppp dla MSP. We współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach projektu RESTAURA rozwijamy wiedzę i praktykę w zakresie PPP w rewitalziacji.

Od 2007 roku wydajemy FORUM PPP oraz liczne wydawnictwa specjalistyczne.

Na zespół Instytutu PPP składają się jego etatowi pracownicy oraz szeregu współpracujących firm, instytucji oraz indywidualnych specjalistów. Partnerzy IPPP są obecni we wszystkich regionach Polski a także poza granicami kraju. Pozostajemy jednocześnie otwarci na nowe doświadczenia w zakresie ppp oraz innowacje, jakie pojawiają się w kontekście modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

PPP - budowanie konkurencyjności MMSP